Computer Idee

It giet oan: Help spraakassistenten Fries te verstaan

Bûter, brea en griene tsiis. Wa't dat net sizze kinn, is gjin oprjochte Fries! Of beter gezegd: ferstean kinn. Want digitale assistenten zijn soms al aan te spreken in het Nederlands, maar sowieso nog niet in het Fries. Daarom start na de zomer een ini...

» Lees verder ...