Bright

Convert2MP3 offline na schikking met muziekindustrie

De Duitse muziekripsite Convert2MP3 stopt ermee. De populaire dienst heeft een schikking getroffen nadat de muziekindustrie de maker in 2017 voor de rechter sleepte.

» Lees verder ...