Appletips.nl

Apple TV: Tijd van automatisch uitschakelen (sluimer) aanpassen

De Apple TV heeft een automatische sluimerstand, dit wil zeggen dat deze na verloop van tijd automatisch wordt 'uitgeschakeld' en in stand-by modus wordt geplaatst. Sluimerstand wordt toegepast wanneer de Apple TV enige tijd niet wordt gebruikt, dit houdt in de schermbeveiliging is actief of er is geen applicatie open.

» Lees verder ...