Appletips.nl

Safari: Voorkeuren en instellingen per website beheren

In Safari is het mogelijk om de instellingen per website te beheren, sinds Safari 11 is dit nog verder uitgebreid met meer opties. Hierdoor kun je Safari persoonlijker maken en afstemmen op je eigen behoeften. De instellingen hebben betrekking tot materiaalblokkering, automatisch afspelen, zoomniveau, camera, microfoon, locatie en meldingen. Ook de reader-functie kun je instellen […]

» Lees verder ...