Freshgadgets.nl

Deze winkelwagen van Ford botst nooit ergens tegenaan

Autofabrikant Ford beschikt over een grote hoeveelheid technologie die wordt toegepast in hun voertuigen, maar die ook prima bruikbaar is in andere situaties. Zo is er sinds kort de Self-Braking Trolley Cart, een geavanceerde winkelwagen. Lees verder:...

» Lees verder ...