Tweakers

WhatsApp-bèta toont hoe vaak bericht is doorgestuurd

WhatsApp heeft in een bèta een functie om in te zien hoe vaak een bericht is doorgestuurd. Als een bericht vijf of meer keren is doorgestuurd, wordt het zelfs bestempeld als 'vaak doorgestuurd' in de chat. De functie is waarschijnlijk bedoeld om desinf...

» Lees verder ...