Androidworld

Google Discover kan zowel artikelen in Nederlands als Engels weergeven

De Google Discover Feed voor het bekijken van voor jou uitgezocht nieuws kan beter omgaan met tweetaligheid. Bij meerdere gebruikers is dit het geval, en zowel in het Nederlands en Engels worden er artikelen weergegeven.

» Lees verder ...