Techzine.nl

Toegang tot Azure AD-database nu voor alle mailadressen mogelijk

Microsoft kondigde in de loop van 2017 de algemene beschikbaarheid van Azure Active Directory (Azure AD) B2B aan. Dat stelt mensen ertoe in staat nauwe samenwerkingen aan te gaan met mensen van buiten hun organisatie en hen toegang te verlenen tot docu...

» Lees verder ...