Apparata

In 2020 geen terugleversubsidie op zonne-energie

Salderingsregeling zonnepanelen met een jaar verlengd. Minister Wiebes heeft vandaag aan de Tweede Kamer laten weten dat de salderingsregeling voor zonnepanelen toch niet per 1 januari 2020 wordt afgeschaft. De bewindsman geeft aan dat hij tijdens de voorbereiding van de wijzigingen praktische complicaties is tegengekomen. Hierdoor zou invoering per 2020 niet haalbaar meer zijn. Hij […]

» Lees verder ...