Security.nl

AP ontvangt 7000 klachten en tips over vermeende privacyschendingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei van dit ...

» Lees verder ...