Security.nl

Onderzoeker: maak gegevens over datalekken openbaar

Bedrijven die met een datalek te maken krijgen moeten dit niet alleen bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden, maar gegevens ...

» Lees verder ...