Techzine.nl

Edge computing is het zenuwstelsel van het Internet of Things

Edge computing is een term die je steeds vaker hoort vallen op belangrijke technologieconferenties. De technologie gaat hand in hand met het Internet of Things en betekent in zekere zin een stap terug van de cloud. Nu we drie buzzwoorden in één inleidi...

» Lees verder ...