Freshgadgets.nl

Drinkwater uit de lucht dankzij zonnepanelen en metal organic frameworks

Wetenschappers van Berkeley werken hard door aan hun systeem dat met behulp van zogeheten metal-organic frameworks in staat is om water uit de lucht op te vangen, zelfs in een woestijn. De bijbehorende zonnepalen zorgen ervoor dat er geen externe ener...

» Lees verder ...