Tweakers

Inline imageviewer, Thumbor en meer – Development-iteratie #118

Onze ontwikkelaars hebben development-iteratie #118 opgeleverd. De focus lag in deze sprint op het implementeren van een nieuwe editor in het redactionele cms en het refactoren van het weergaveframework. Daarnaast hebben we een inline imageviewer gebouwd.

» Lees verder ...