* Alle Persberichten / Nieuwsberichten / * Overige Persberichten en Nieuwsberichten

Online facturen vaak de oorzaak van te laat betalen

#Persbericht / Nieuwsbericht: Nederlanders is gevraagd of zij privé weleens onbewust een rekening niet of veel te laat betaald hebben in de afgelopen 12 maanden. Bij bijna een derde (32%) is dit onbewust wel eens gebeurd. Opvallend genoeg blijkt het ontvangen van een online factuur in plaats van een nota per post hiervan de voornaamste reden te zijn.