LetsGoMobile

KPN en Vodafone beëindigen pilot

KPN en Vodafone hebben in goed overleg besloten geen vervolg te geven aan de pilot met het delen van mobiele opstelpunten in Nederland. Beide bedrijven achten het op dit moment niet opportuun om de proef voort te zetten, maar blijven openstaan voor toekomstige initiatieven om netwerkkosten terug te dringen. De pilot om mobiele opstelpunten te delen startte in september 2012 om een betere dekking, lagere netwerkkosten en milieuvoordelen te behalen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het Agentschap Telecom (AT) hebben vooraf inzicht gekregen in de opzet van deze pilot. Inmiddels hebben KPN en Vodafone de autoriteiten geïnformeerd over de beslissing om de pilot te stoppen.

» Lees verder ...