LetsGoMobile

Navigatiesysteem onderzoek

Bijna tweederde (60%) van de automobilisten met een navigatiesysteem verdwaalt nog steeds. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van KPN onder ruim 450 automobilisten. Als belangrijkste oorzaak van het verdwalen, geeft men het ontbreken van actuele kaartinformatie aan. Zo blijkt dat bijna de helft van de automobilisten (46,6%) wel eens is verdwaald, doordat een bepaalde straat of een nieuwe wijk niet in het kaartmateriaal van het navigatiesysteem stond. Andere belangrijke oorzaken waren: het moeilijk kunnen vinden van de weg, het navigatiesysteem vergeten en het niet begrijpen van de aanwijzingen. Bijna één op de tien mensen gaf aan ook wel eens te verdwalen doordat zij vergeten waren het adres van de bestemming mee te nemen.

» Lees verder ...